ජෛව හායනයට ලක්විය හැකි ටේප්

  • Biodegradable Packaging tape Cellophane Biodegradable Clear Packaging Tape

    Biodegradable Packaging tape Cellophane Biodegradable Clear Packaging Tape

    Biodegradable ටේප් සාම්ප්රදායික ප්ලාස්ටික් ටේප් වලින් වෙනස් වේ.එය සෙලියුලෝස් පටලයක් මත පදනම් වූ අතර පරිසර හිතකාමී, ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි සහ කොම්පෝස්ට් කළ හැකි බියුටයිල් ඇක්‍රිලේට් සහ රෝසින් ෙරසින් මගින් ඉමල්සි කරන ලද ජලය මත පදනම් වූ පීඩන-සංවේදී මැලියම් වලින් ආලේප කර ඇත.Baokai clear biodegradable packing tape භාවිතා කිරීමෙන් පරිසරය දූෂණය නොවනු ඇත, මන්ද ඒවා ශුන්‍ය ප්ලාස්ටික් සහිත ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි පටි වේ.